Ανάγκη και σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

“Η ταύτιση είναι ένα από τα βασικά συστατικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, εάν οι ακροατές σας δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που λέτε και με τον τρόπο που το λέτε, δεν είναι πιθανό να λάβουν και να κατανοήσουν το μήνυμά σας.”

Η επικοινωνία αναφέρεται στην ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, σκέψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων με σκοπό τη μετάδοση πληροφοριών από τον αποστολέα στον παραλήπτη, μέσω λεκτικών ή μη λεκτικών μέσων. Επικοινωνούμε για πολλούς λόγους, όπως για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη μάθηση, τη διαβούλευση, τη σύνδεση με άλλους, τη σύνταξη κανόνων και κανονισμών, την παροχή συμβουλών, την ανταλλαγή αξιών και αποστολής, τη διδασκαλία, την έκφραση των προσδοκιών μας/ τη δημιουργικότητα/ τη φιλοσοφία/ την έρευνα, την πώληση προϊόντων/υπηρεσιών , για δημοσιότητα, διατήρηση δημοσίων σχέσεων και διαφήμιση, δικτύωση με άτομα κοινού ενδιαφέροντος ή ακόμα και με Εσωτερική και Εξωτερική πηγή του οργανισμού.

Μια μελέτη που διεξήχθη από το North Carolina State University κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στους περισσότερους οργανισμούς οι δεξιότητες επικοινωνίας θεωρούνταν πιο σημαντικές από τις τεχνικές γνώσεις ή τις δεξιότητες υπολογιστή. Αυτό από μόνο του μεταδίδει τη σημασία της επικοινωνίας στον χώρο εργασίας. Πολλοί ειδικοί εξηγούν την Επικοινωνία ως «θεμέλιο κάθε σχέσης, «αίμα ζωής ενός οργανισμού», «αίμα ζωής για μια επιτυχημένη ομάδα» κ.λπ.

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας συζητείται περαιτέρω: –

# Η επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης εξαρτάται από μια υγιή επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο μερών και η επικοινωνία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη οικοδόμηση, διατήρηση και ενίσχυση τέτοιων σχέσεων.

# Η επικοινωνία δεν περιλαμβάνει μόνο ανταλλαγή λέξεων, αλλά η ακρόαση, η κατανόηση και η ερμηνεία αποτελούν επίσης μέρος της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

# Το ανθρώπινο δυναμικό (HR) είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε οργανισμό. Η διαχείριση του «Man» είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον οργανισμό. Η επικοινωνία είναι το λιπαντικό που κρατά αυτόν τον πόρο σε κίνηση σε όλο τον οργανωτικό μηχανισμό, καθώς περιλαμβάνει επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα – Κατακόρυφο/ Οριζόντιο/ Παράλληλο/ Πλάγιο και Διαγώνιο.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι οι διευθυντές περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου εργασίας τους στην επικοινωνία. αφιερώνουν γενικά 6 ώρες την ημέρα στην επικοινωνία που περιλαμβάνει τόσο γραπτή όσο και προφορική επικοινωνία.

Η ανώτατη διοίκηση χρησιμοποιεί την επικοινωνία για εσωτερικές πηγές για: –

 Η επικοινωνία παρέχει αποτελεσματική καθοδήγηση στους υπαλλήλους ενημερώνοντάς τους για τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις εξουσίες τους και τη δύναμη που έχουν να εκτελούν το έργο τους.

 Να μεταδώσει τις οργανωτικές αξίες, την αποστολή, το όραμα, τους στόχους, τους στόχους στο εργατικό δυναμικό.

 Χρησιμοποιούν επίσης την επικοινωνία για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του οργανισμού.

 Η επικοινωνία επιτρέπει την επαρκή ροή πληροφοριών για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων.

 Η επικοινωνία παρέχει ένα κανάλι μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν και να λάβουν ιδέες, απόψεις, προτάσεις, απόψεις, σχόλια κ.λπ. για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του οργανισμού.

 Η επικοινωνία επιτρέπει στη διοίκηση να λάβει σχόλια για τα προϊόντα/υπηρεσίες της από τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

 Καμία επικοινωνία ή ακόμη και η έλλειψη επικοινωνίας δεν μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και παρεξήγηση που οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, κακή απόδοση και χαμηλό ηθικό των εργαζομένων.

 Η διοίκηση εξηγεί τα οικονομικά της σχέδια, τη λειτουργική δομή, τις προσδοκίες της εργασίας, την εργασιακή ηθική, τις εταιρικές κοινωνικές ευθύνες, το σύστημα αμοιβών, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πολιτικές και ακόμη παρέχει εκπαίδευση και ανάπτυξη στο μεσαίο και κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας.

 Σύνταξη οικονομικών αναφορών για διευθυντές και μετόχους για ενημέρωση και ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της εταιρείας και τα μελλοντικά σχέδια.

 Η επικοινωνία επιτρέπει στα μηνύματα να φτάσουν στο κοινό-στόχο και να λάβουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση από αυτό.

Για Εξωτερικές Πηγές απαιτείται επικοινωνία για τους ακόλουθους λόγους: –

 Εύρεση υποψηφίων επενδυτών.

 Λήψη αδειών/αδειών.

 Συναλλαγές με αγοραστές/ πράκτορες/ αντιπροσώπους και προμηθευτές.

 Χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες/πελάτες.

 Εύρεση νέων υποψήφιων πελατών/πελατών.

 Δημιουργία υγιών σχέσεων με κυβερνητικούς φορείς/φορείς/οργανισμούς.

 Ενίσχυση σχέσεων με ΜΜΕ και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

 Οικοδόμηση μιας ευχάριστης σχέσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη γενική κοινωνία γενικότερα.

Ωστόσο, συχνά παρατηρείται ότι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με Εσωτερική και Εξωτερική πηγή είναι μέσω της δημιουργίας μιας οργανωτικής κουλτούρας ανοιχτής πόρτας, της συλλογικής ανταλλαγής και της υποστήριξης της διαχείρισης που βοηθά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.Source by Rupal Jain

Σχολιάστε