Σημασία της Επικοινωνίας σε έναν Οργανισμό

Η επικοινωνία χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών, γεγονότων, σκέψεων, απόψεων και στρατηγικών μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού και είναι μια ζωτική πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι ρεαλιστικό να έχεις προσωπικές σχέσεις χωρίς επικοινωνία. Απαιτείται αποτελεσματική επικοινωνία για επιτυχημένες επιχειρήσεις αλλά και για καλές προσωπικές σχέσεις. Η κακή επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει άγχος και να καταστρέψει τις επαγγελματικές αλλά και τις προσωπικές σχέσεις. Απαιτείται αποτελεσματική μετάδοση πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα σε μια εταιρεία για παράδειγμα –

Αλληλεπίδραση διευθυντή και υπαλλήλου:

Η επιτυχής επικοινωνία στρατηγικών και δεδομένων είναι μια σημαντική πτυχή για τις αλληλεπιδράσεις της διοίκησης και των εργαζομένων. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά από τους υπαλλήλους μέχρι να τους κοινοποιηθεί σωστά τι θέλει πραγματικά; Πρέπει επίσης να έχει επίγνωση ορισμένων σημαντικών γεγονότων, όπως ο τρόπος αλληλεπίδρασης και ποια αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται μέσω αυτής της επικοινωνίας. Η πλειονότητα των προβλημάτων διαχείρισης προκύπτουν λόγω κακής και ανεπαρκούς επικοινωνίας. Οι πιθανότητες παρεξήγησης θα μπορούσαν να μειωθούν με το κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας.

Για να ενισχύσετε το ηθικό των εργαζομένων και για κίνητρα:

Η επικοινωνία είναι ένα άλλο απλό εργαλείο παρακίνησης, που μπορεί να ενισχύσει το ηθικό των μελών του προσωπικού σε μια εταιρεία. Η ακατάλληλη ή εσφαλμένη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ή μεταξύ των διευθυντών γραφείου και των υφισταμένων του μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για σύγκρουση και επίσης μειωμένα κίνητρα στην εργασία. Η διοίκηση πρέπει να εξηγήσει στο προσωπικό τι πρέπει να εκτελεστεί, πόσο αποτελεσματικά αποδίδουν και τι πρέπει να επιτευχθεί για καλύτερη αποτελεσματικότητα ώστε να βελτιωθεί ο ενθουσιασμός τους. Μπορεί να κάνει μια γραπτή δήλωση, περιγράφοντας ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ των εταιρικών στόχων και των προσωπικών στόχων.

Αποτελεσματική επικοινωνία για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας:

Με ισχυρή επικοινωνία, είναι δυνατό να οικοδομηθεί και να διατηρηθεί μια καλή ατομική σχέση στην επιχειρηματική επιχείρηση και με την πρόσκληση προτάσεων ή ιδεών από μέλη του προσωπικού ή υπαλλήλους και στη συνέχεια με την εφαρμογή τους όποτε είναι εφικτό, η παραγωγή και η παραγωγή μπορούν να αυξηθούν με χαμηλό κόστος.

Οφέλη επικοινωνίας για το εργατικό δυναμικό:

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τις δικές τους εκθέσεις εργασίας, προτάσεις και σχόλια στη διεύθυνση ή τον προϊστάμενο χρησιμοποιώντας τη γραπτή ή προφορική επικοινωνία. Η εταιρεία πρέπει να έχει αποτελεσματική και γρήγορη επικοινωνιακή πολιτική και διαδικασίες για την αποφυγή καθυστερήσεων, σύγχυσης και παρεξηγήσεων πληροφοριών και γεγονότων. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των περισσότερων από τα ενδιαφερόμενα άτομα και τμήματα.

Σημασία της γραπτής αλληλογραφίας:

Η μετάδοση πληροφοριών σε ένα ίδρυμα μπορεί να γίνει γραπτώς ή προφορικά. Σε μία προς μία προφορική αλληλεπίδραση, ο υπάλληλος θα μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθεί να εκφράσει ο διευθυντής του, ωστόσο στη γραπτή επικοινωνία, το γραπτό κείμενο στην αλληλογραφία αντιπροσωπεύει τις σκέψεις σας. Άρα, η γραπτή αλληλογραφία ή το μήνυμα πρέπει να είναι πολύ σαφής και συνοπτική με κατάλληλες λέξεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους παρερμηνεία της επικοινωνίας. Υπάρχουν ορισμένα πλεονεκτήματα της γραπτής επικοινωνίας, όπως, προσφέρει ένα μόνιμο έγγραφο για μελλοντική χρήση. Δίνει επίσης την ευκαιρία στους εργαζόμενους να υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις τους σε χαρτί. Η επαγγελματική επικοινωνία σε γραπτή μορφή μπορεί να αντιγραφεί και να διανεμηθεί σε όλους τους υπαλλήλους ενός οργανισμού.

Έτσι, η καλή επικοινωνία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού. Για πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό επιχειρηματικής γραφής για επιχειρηματική επικοινωνία, επισκεφθείτε www.softwareforenglish.com. Το λογισμικό γραφής επιχειρήσεων που διαθέτει εργαλείο εμπλουτισμού κειμένου και εργαλείο ελέγχου γραμματικής λειτουργεί εξαιρετικά για τη δημιουργία αποτελεσματικών επιχειρηματικών επικοινωνιών.Source by Stephen Thomson

Σχολιάστε