NLP και Διαχείριση

Η διοίκηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Οργανισμοί, επιχειρήσεις, εκκλησίες, ακόμη και οικογένειες εξαρτώνται από αυτό. Η διοίκηση διαφέρει από την ηγεσία με πολλούς τρόπους. Το να διαχειρίζεσαι σημαίνει περισσότερα από το να χειρίζεσαι απλώς ανθρώπους. Περιλαμβάνει το χειρισμό όλων των πόρων και των εργαλείων σε έναν οργανισμό για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ενώνοντας τους ανθρώπους να συνεργαστούν για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, χωρίς αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης, μια επιχειρηματική επιχείρηση, οργανισμός ή οικογένεια θα βιώσει αποπροσανατολισμό και σύγχυση.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, ή αλλιώς NLP, προσφέρει μυριάδες τεχνικές και μεθόδους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης. Πολλοί διευθυντές και ηγέτες αρχίζουν να εξετάζουν την πολύ πλούσια μελέτη του NLP για να βρουν λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση που συνήθως αντιμετωπίζουν καθημερινά. Με την εκμάθηση και την εφαρμογή αυτών των τακτικών NLP σε καθημερινές καταστάσεις, ένας διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, πατέρας, υπουργός ή οποιοδήποτε άτομο που έχει επιφορτιστεί με οποιαδήποτε διοικητική ευθύνη, θα είναι σε θέση να χειρίζεται καλύτερα τους ανθρώπους.

Η λήψη πολλαπλών προοπτικών είναι μια βασική αρχή του NLP που επιτρέπει σε ένα άτομο να βλέπει μέσα από τα μάτια των άλλων. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνήθως μόνο μια κυρίαρχη οπτική, και αυτή είναι ο δικός τους τρόπος να βλέπουν τα πράγματα. Ωστόσο, για να είναι ένας διευθυντής πραγματικά αποτελεσματικός τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας, πρέπει να δει μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες και να αξιολογήσει πώς μοιάζουν τα πράγματα από κάθε οπτική γωνία. Ένα μεμονωμένο γεγονός ή κατάσταση μπορεί να φανεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να φανεί από την προσωπική σκοπιά, από την οπτική γωνία του άλλου ατόμου, από την οπτική ενός περιστασιακού θεατή ή από τη σκοπιά του οργανισμού στο σύνολό του. Έτσι, ένας μάνατζερ θα πρέπει να βάλει προσεκτικά τον εαυτό του σε κάθε προοπτική πριν λάβει κρίσιμες διαχειριστικές αποφάσεις. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα λειτουργούν αποτελεσματικά για το κοινό καλό του οργανισμού.

Επειδή ένας μάνατζερ ασχολείται συνεχώς με ανθρώπους, είναι σημαντικό για αυτόν να είναι ειδικός τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία. Μελέτες δείχνουν ότι μεγαλύτερο ποσοστό επικοινωνίας προέρχεται από τη γλώσσα του σώματος και όχι από τις λέξεις! Έτσι, εάν ένας διευθυντής θέλει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη στους υφισταμένους του, η γλώσσα του σώματός του πρέπει να αντικατοπτρίζει ότι είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος και σκληρός ηγέτης. Πρέπει επίσης να μπορεί να διευκολύνει τους άλλους ανθρώπους όταν είναι κοντά. Το NLP παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα του σώματος και πώς επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η αποτελεσματική μη λεκτική επικοινωνία βοηθά στη οικοδόμηση σχέσεων, εμπιστοσύνης, διαχείρισης οργανωτικών προβλημάτων και δίνει στους ανθρώπους μια συνολική αίσθηση ενθουσιασμού που θα συμβάλει στην αύξηση της εργασιακής απόδοσης.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι στυλ διαχείρισης στο NLP. Το πρώτο είναι η διαχείριση κατ’ εξαίρεση. Αυτό είναι ένα στυλ ηγεσίας όπου ο ηγέτης παρεμβαίνει μόνο όποτε προκύπτουν προβλήματα ή συγκρούσεις. Αναθέτει πολλές ευθύνες σε επόπτες ή στελέχη μεσαίου επιπέδου που διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στον καθημερινό χειρισμό των ανθρώπων. Το δεύτερο στυλ διαχείρισης είναι η διαχείριση με στόχο. Αυτή είναι ηγεσία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Περιλαμβάνει στενή συνεργασία με κορυφαίους ηγέτες στον οργανισμό και τον καθορισμό σαφών και μετρήσιμων στόχων με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο αυτά στυλ διαχείρισης, ανάλογα με τον τύπο του οργανισμού και τις προτιμήσεις του διευθυντή.Source by John Cassidy Rice

Σχολιάστε